Deze nieuwsbrief over mediacommunicatie wordt gestuurd naar alle recente opdrachtgevers van media- en presentatietrainingen van BdRP.
De nieuwsbrief verschijnt minstens tien maal per jaar.

nr 98   maart 2013   door sander wieringa


Sjoerd van Keulen
Het rumoer is gelukkig weer verstomd, maar voor ons blijft de vraag: welk communicatieadvies zou je Sjoerd van Keulen hebben gegeven, op of na 1 februari, de dag van de nationalisatie van SNS-Reaal? Het antwoord is niet eenvoudig. Want: met welk doel zou Van Keulen moeten communiceren? En richting welke doelgroep? En had hij een schijn van kans? Ikzelf zou hem in elk geval hebben aangeraden om níet op tv te verschijnen. Hij is door alle redacties gevraagd en dat was maar om een ding: scoren! Dat doe je door de man te vloeren en in mootjes te hakken. Want de doelgroep van tv is de massa en die lust zo'n bankier het liefst rauw. Zijn relevante doelgroep lijkt mij de financiële en bestuurlijke wereld. Ik kan me voorstellen dat Van Keulen daarin terug wil keren. Om die reden zou ik hem een vraaggesprek met het FD aanraden of daarin een eigen opiniestuk te publiceren. Vooral over de lessen die hij geleerd heeft. Om vervolgens in een huisje in het buitenland de reacties af te wachten.

Buck G.
Enkele ex-managers van SNS Property Finance werden door de politie aangehouden op meerdere verdenkingen. Een van hen, ex-directeur Buck Groenhof mag en wil - zo zei zijn advocaat tegen het FD - met zijn volledige naam in de krant. "Want hij heeft niets te verbergen." Da's een interessante in deze tijd dat je als topfunctionaris zomaar ineens moet onderduiken of kunt opduiken als verdachte. Inderdaad: "Buck G." is verdachter dan Buck Groenhof. Ik vind het geen verkeerd communicatieadvies van die advocaat. Temeer omdat het wereldje de achternaam toch wel kent. Dat geldt niet (?) voor Buck's secretaresse. Die wordt dus aangeduid met Angelique S. Maar een dag eerder in het FD wel met haar volle naam. Tja.

Vrijdagmiddag
Toen ik in een grijs verleden nog bij een dagblad werkte was de lastigste klus altijd het vullen van de maandageditie. Want behalve sport gebeurde er in het weekend bar weinig. Gevolg: een dunne krant. Zeker vergeleken met de dikke weekendeditie. Wie een blije redacteur wil - en een lezer die niet snel doorbladert zoals op zaterdag - moet dus persberichten aanleveren voor de maandagkrant. De meeste persberichten komen echter op maandag en dinsdag op de redacties aan, blijkt uit deze meting. Tip: stuur dat persbericht op vrijdagmiddag. Om een uur of drie 's middags. "Ha, nieuws!", denkt de zondagredacteur dan.

Rutger niet
De Gemeente Almere trok ten strijde tegen diefstal van kentekenplaten: bij alle BOVAG-garagebedrijven konden automobilisten gratis hun platen vast laten zetten. Feestje op het stadhuis om de actie te lanceren. Pers uitgenodigd. En dan: Pownews' Rutger op de stoep. Daar had burgemeester Jorritsma geen zin in. Hier licht ze dat toe. Rutger kwam er niet in. De argumentatie van Jorritsma is een beetje warrig en varieert van "Dit was een heel klein dingetje" (niet sterk) tot "Ondernemers waren niet klaar voor pers" (nog zwakker) naar "Ik maak de keuze wie wel en wie niet". Dat laatste is het interessante punt. Mag je als nieuwsbron selectief zijn en sommige media toelaten en andere weren? Natuurlijk, tenzij het een openbare bijeenkomst is. Maar dan nog mag iedereen – ook een politicus – zelf kiezen met wie hij/zij wel of niet wil praten. En de keuze: 'PowNews sta ik niet te woord want ik vind het bagger' is eenieder toegestaan. Maar zeg dat dan eerlijk.

K's
Wij zijn dol op drieslagjes die lastige toestanden mooi verdelen in drie hapklare brokken. Collega Esther bedacht een nieuwe bij haar trainingen voor politiemensen: bedenk bij elk optreden of het gaat om een Kalamiteit, een Krisis, of een Kans (zo geschreven dus de 3 K's). Bij elke K hoort een eigen aanpak, maar verwar die drie in geen geval! Ook te gebruiken als je niet bij de politie werkt!


Vrouwen op tv
We lezen weer pleidooien voor meer vrouwelijke gasten in actualiteitenprogramma's en talkshows. Redacties moeten daar harder naar zoeken en vrouwen moeten minder aarzelen om er te gaan zitten. Want dat is vaak het probleem: ze hoeven niet zo nodig en zijn bang om het niet goed te doen. Maar misschien hebben die vrouwen wel gelijk! Misschien zouden mannen eens wat vaker bij zichzelf moeten denken: waarom zou ik daar gaan zitten, heb ik eigenlijk wel iets te vertellen, ga ik niet af? Misschien is het wel heel wijs om je niet over te leveren aan de scoredrift van de redacties en de grillen van de presenterende ego's. Ik zou tegen alle potentiële vrouwelijke talkshowgasten willen zeggen: blijf gewoon lekker kritisch. En laat je alleen op tv interviewen als alles klopt.

Vrouwen in PR
Vrouwen mogen dan op tv in de minderheid zijn, dat geldt niet voor het communicatievak. We wisten al dat dat een vrouwenvak geworden is. Voor Logeion Young Professionals zette inleider Karel Winkelaar een paar cijfers op een rijtje: vanaf dia 15. Van de vakorganisatie Logeion is inmiddels tweederde vrouw; in de VS is al tachtig procent van de PR-functionarissen vrouw en bij de grote Nederlandse PR-bureaus gaat de verhouding ook die kant uit.

Oud
De oude media zijn ook de ouderenmedia. De gemiddelde leeftijd van krantenlezers ligt op 48 jaar, waarbij NRC-Next bij gemiddeld 40-jarigen komt en de grote landelijke dagbladen meer voor de vijftigers zijn. Bij de tv-zenders zien we dat Nederland 3 op 47 jaar komt, Nederland 1 op 55 en Nederland 2 op gemiddeld zelfs 60 jaar. Ook bijvoorbeeld DWDD heeft meer kijkers boven dan onder de 50. Radio1 zit ook op gemiddeld 60 en BNR op 51 jaar. Wie jongeren wil bereiken moet dus jongere media inschakelen.


bdrp communicatietraining en -coaching     info@bdrp.nl    www.bdrp.nl
Wilt u van de mailinglist af of een adres toevoegen? Geef het door aan astrid@bdrp.nl