Geheimhouding

Bob de Ronde Partners verklaart tegenover zijn opdrachtgevers:
1. dat in het kader van de communicatietraining(-en) uitgewisselde informatie door de trainers vertrouwelijk zal worden behandeld en met niemand anders dan met opdrachtgever zal worden besproken;
2. dat de uitgewisselde informatie door de trainers niet zal worden gepubliceerd, gereproduceerd of doorgegeven aan derden;
3. dat door de trainers over de uitgewisselde informatie ook niet in commentariƫrende zin in de publiciteit wordt getreden, anders dan in zeer algemene termen en niet herleidbaar tot de trainees;
4. dat alle schriftelijk door opdrachtgever verstrekte informatie eigendom blijft van opdrachtgever en door de trainers per ommegaande aan opdrachtgever zal worden geretourneerd c.q. door de trainers zal worden vernietigd, op eerste verzoek van opdrachtgever;
5. dat de trainers zich zullen onthouden van enige activiteit of handeling die direct zakelijk of financieel gewin beoogt door gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever;
6. dat de trainers bekend zijn met het modelreglement van de AFM ex art. 46d Wet Toezicht Effectenverkeer, zich daaraan houden en mee zullen werken aan elk onderzoek van bevoegde autoriteiten met betrekking tot (verdenking van) misbruik van voorkennis;
7. dat bovenstaande verplichtingen gelden voor een periode van tenminste vijf jaren na voornoemde datum of periode van de communicatietraining(-en).

Contact

Bob de Ronde Partners
Duinoordseweg 20
5268LM Helvoirt
0411-644428 (24/7)
info@bdrp.nl